Usman

Usman adalah satu-satunya murid yang paling goblok dalam kelasnya. Gurunya hampir tiap hari memarahinya seperti Daendels memecut pekerja yang malas. Namun, hanya dirinyalah yang paling peduli dengan Siti. Siti terjangkit penyakit kampung yang membuat orang lain malas untuk dekat dengannya, panu dan kurap. Siti merasa heran dengan kepedulian Usman dengannya. Padahal, dirinya sudah memaklumi kalau-kalau … Continue reading Usman